Hoe belangrijk is afval scheiden voor jouw bedrijf?

Duurzaamheid en een schone leefomgeving speelt anno 2019 ook in de bedrijfswereld een steeds grotere rol. Aan de ene kant heb je een groep Nederlanders die veel bezig zijn met afval scheiden en zich er ook bewust van zijn wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de wereld van morgen. Anderzijds is er ook een groep Nederlanders die het nut niet in zien van het scheiden van afval. Deze groep is van mening dat hulp vanuit bedrijven niet helpt bij het oplossen van het klimaatprobleem. Als bedrijf kun je daadwerkelijk een grote rol van betekenis hebben in het scheiden van afval. Uiteraard hangt het van de corebusiness van het bedrijf af hoe groot deze impact zal zijn, maar in principe geldt dat elk beetje hulp helpt.

Afval scheiden

In Nederland zijn een hoop initiatieven gaande om het scheiden van afval zo veel mogelijk te stimuleren. Nederland loopt daarmee ver voor op veel andere landen in de wereld. Uiteraard verschilt het wel per gemeente welke vormen van afval scheiden er plaats vinden. Het scheelt immers ook per gemeente op welke manier bedrijven gestimuleerd worden om hun afval te scheiden. Over het algemeen kunnen bedrijven afvalcontainers aanvragen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een blauwe container voor het papier, een oranje container voor het plastic en een zwarte container voor al het restafval. Deze containers zullen op verschillende momenten in de maand opgehaald worden.  

Wat levert afval scheiden op?

Afval scheiden levert volgens veel instanties enorm veel op. Mede vanwege het hergebruik van deze reststoffen, kan hier een hoop onnodige productie mee bespaard worden. Dit bespaart vervolgens weer grondstoffen, energie en natuurlijk ook geld. Het idee van afval scheiden is dat alleen waardevolle en recyclebare stoffen gescheiden moeten worden. Als bedrijf gebruik je enorm veel papier, plastic en andere stoffen.  

MKB-afval

MKB-afval is een organisatie die zich inzet voor het verwerken van afval door bedrijven. Deze organisatie is, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk gericht op de midden- en kleine bedrijven. Bij MKB-afval kun je abonnementen aanschaffen die perfect op de bedrijfsactiviteiten aansluiten. Zo kan ervoor gekozen worden om enkel een restafvalcontainer aan te schaffen, maar daarnaast is het ook mogelijk om verschillende soorten afvalcontainers bij je bedrijf neer te laten zetten. Als bedrijf kan ook zelf bepaald worden hoe frequent de vuilniswagen langs moet komen en hoelang het abonnement moet lopen. Inmiddels zijn al honderden bedrijven in Nederland overgestapt op MKB-afval en geven ze een gemiddelde scoren van 8,8.

Geef een reactie